2810 321697

Ευρωδιαχείριση

Διαχείριση Πολυκατοικιών

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε για την πολυκατοικία σας.

Διαχείριση Πολυκατοικιών

Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, οι απαιτήσεις για τεχνογνωσία σε θέματα πολυκατοικίας καθημερινά αυξάνονται και οι ανθρώπινες σχέσεις γειτνίασης γίνονται εύθραυστες όποτε παρεμβάλλονται οικονομικά συμφέροντα.

Για τον λόγο αυτό, η ανάθεση της διαχείρισης του κτιρίου σας στην εταιρεία μας, σας παρέχει την καλύτερη λύση ως προς την εύρυθμη λειτουργία του.

Επιμερισμός και είσπραξη κοινοχρήστων, προμήθεια πετρελαίου, συντήρηση καυστήρα και λέβητα, απεντόμωση, αποφράξεις αποχετεύσεων, πότε - ποιος θα το κάνει και πόσο αλλά και το τι προβλέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας στα αναφυόμενα θέματα καθώς και τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών και Γενικών Συνελεύσεων.

Όλα αυτά προβληματίζουν τους συνιδιοκτήτες διαμερισμάτων, οι οποίοι αποφεύγουν την ανάληψη των καθηκόντων της φροντίδας του κτιρίου.

Η εταιρία μας σας απαλλάσσει από την ενασχόλησή σας με τα προβλήματα της πολυκατοικίας και εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο το κοινό καλό και συμφέρον συνολικά του κτιρίου. Σας δίνουμε την δυνατότητα, μερικής ή ολικής διαχείρισης του κτιρίου σας σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα αποκλειστικά για τις δικές σας ανάγκες.

Ζητήστε Προσφορά

Συμπληρώνοντας μια απλή φόρμα με τα στοιχεία σας μπορούμε να κοστολογήσουμε την δαπάνη που καλύπτει το κτίριο και τις ανάγκες σας.

Ζητήστε Προσφορά